Contoh Pengajuan Judul Skripsi

Contoh Pengajuan Judul Skripsi


Berikut ini adalah contoh format pengajuan judul yang paling sering di gunakan dan secara resmi di pakai dalam berbagai perguruan tinggi dan universitas di indonesia.


YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM SURAKARTA
(YAPERTAIS)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MAMBA’UL ‘ULUM SURAKARTA
(STAIMUS)
Alamat : Jl. Sadewa No. 14 Serengan Telp. (0217) 633253 Surakarta 575155
Email : staimussurakarta@yahoo.co.id
 


PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI
Oleh                :
Nama               : Muhammad Syaiful Ridho
Nim                 : X.03/12.13/02.9334
Jurusan            : Tarbiyah
Semester          : VIII (Delapan) Pc. Ma’had
Judul                           : Judul Yang Anda Ajukan
Catatan           : ……………………………………………………………………………………..
                          ……………………………………………………………………………………..
                          ……………………………………………………………………………………..
                          ……………………………………………………………………………………..

Biro Skripsi                                            Yang mengajukan judul


Hj. Nur Hidayah Msi                                    Muhammad Syaiful Ridho
Mengetahui,
Ketua Jurusan PAIDra. Alik Chusnah. M, Pd